RT Buro Flow | Werkwijze
123
page-template-default,page,page-id-123,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Kennismaken

Tijdens een eerste gesprek maken wij persoonlijk kennis. Dit kan in de praktijk of bij u thuis. Uitgangspunt is dat het kind erbij aanwezig is, zodat het in uw aanwezigheid aan mij kan wennen. Als ouder geeft u aan wat de hulpvraag is en ik geef aan wat ik te bieden heb. Uw kind mag zelf natuurlijk ook aangeven wat zijn of haar talenten zijn en waar hij of zij zelf aan zou willen werken. Als u besluit samen verder te willen gaan, plannen wij een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan wij de hulpvraag nader bekijken en de gegevens van het kind inventariseren. Met uw toestemming worden verdere, relevante gegevens van het kind op school opgevraagd.

Didactisch onderzoek

Wanneer er niet voldoende gegevens voorhanden zijn volgt een didactisch onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit een toets, een diagnostisch gesprek met het kind of allebei. Op basis hiervan wordt duidelijk welk traject wij gaan volgen voor het beste resultaat. Dit wordt omgezet in een plan van aanpak met meetbare doelen: het handelingsplan.

Individuele begeleiding

Het begeleidingstraject bestaat uit maatwerk. Als uitgangspunt nemen we meestal 12 sessies van één uur. Het komt ook voor dat we kiezen voor een andere oplossing. Tijdens de bijeenkomsten werkt het kind samen met mij aan de doelen die in het handelingsplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind.

Huiswerk

Het kind krijgt een huiswerkkaartje mee met daarop suggesties om thuis verder mee aan de slag te gaan. Het maken van huiswerk wordt positief gestimuleerd. Ouders helpen hun kind tijd in te plannen om er gemiddeld gedurende twee keer per week 10-20 minuten mee aan de slag te gaan.
Voortgang

De ouder(s) en/of verzorger(s)  krijgen een leeslink om het logboek van het kind te kunnen volgen. Hierin staan de doelen en de tussentijdse evaluaties beschreven.

Evaluatie

Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd of de doelen uit het handelingsplan behaald zijn. Samen met de ouders wordt besloten of het handelingsplan kan worden afgesloten of dat verlenging nodig is.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte van RT Buro Flow aan de Comeniuslaan 10 te Naarden.