RT Buro Flow | Dyslexie en dyscalculie
135
page-template-default,page,page-id-135,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Sinds juli 2010 heb ik mijn HBO-Master Special Educational Needs in mijn bezit. Ik ben afgestudeerd als dyslexiespecialist. Kinderen ondersteunen bij het leren lezen en spellen en vooruit zien gaan in hun ontwikkeling is mijn grote passie.

Dyslexie

Voor de behandeling van kinderen met dyslexie maakt RT Buro Flow gebruik van de achtergronden van de Fonologische Leerpsychologie (F&L-methode) van de Stichting Taalhulp. De schoolversie van deze evidence-based methode staat bekend onder de naam Taal in Blokjes. Beide methodes zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van kinderen met een dyslectische problematiek. Met veel plezier werken kinderen met deze methode. Het geeft kinderen inzicht en vergroot het zelfvertrouwen en het plezier in leren.

Kinderen leren lezen en spellen met gekleurde blokjes. Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. Met de blokjes bouwen kinderen woorden en krijgen ze inzicht in de klankopbouw en schrijfwijze. Tijdens de wekelijkse behandeling wordt de werkwijze eerst voorgedaan, vervolgens samen gedaan om uiteindelijk te komen tot het zelfstandig koppelen van de klanken aan de letters en het toepassen van de aangeleerde vaardigheden. Naast ondersteuning in de vorm van blokjes, klankkaarten en regelkaarten werken de kinderen met arceerstiften om het lezen te vergemakkelijken. Daarnaast maak ik voor technisch lezen gebruik van de DMT-oefenmap en samenlees- en/of toneelleesboeken. Voor spelling maak ik gebruik van de methode Voorspel om hiaten te remediƫren.

Dyscalculie

Sinds juni 2016 ben ik Behandelaar ERWD, voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Zie onderstaande afbeelding om te zien in welke fase een kind valt.

Soms lukt het een kind niet meer om de rekenstof uit de klas bij te benen. Hij/zij krijgt het rekenwerk niet af en wordt onzeker over zijn/haar rekenvaardigheden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ik kan met een rekenonderzoek en een diagnostisch gesprek vaststellen wat er aan de hand is. Soms ligt het aan de basis van het vlot uitrekenen van eenvoudige sommen. In dat geval oefenen wij de basisvaardigheden van het rekenen intensief. Vaak boekt een kind dan snel vooruitgang. Hiervoor zet ik sprintkaartjes van de methode Rekensprint Basis, Extra en 1F in.

Om vervolgens het rekenen te leren toepassen gebruik ik contextsommen van bijvoorbeeld CITO die ik volgens het drieslagmodel benader. Hierbij gebruik ik arceerstiften om de belangrijkste wiskundige gegevens te duiden en leer ik de kinderen steeds te denken ik 3 stappen: plan-do-check.