RT Buro Flow | Remedial Teaching
113
page-template-default,page,page-id-113,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen en of -stoornissen.

Binnen Passend Onderwijs geldt de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden.

Mocht uw kind geen Remedial Teaching via de school krijgen en wilt u uw kind toch graag dat extra steuntje in de rug geven dat het nodig heeft om met plezier te leren en naar school te gaan dan kunt u RT Buro Flow inschakelen.

Een Remedial Teacher (RT’er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces. De Remedial Teacher is een bevoegde leerkracht die zich heeft gespecialiseerd als Master SEN (Special Educational Needs).

Een Remedial Teacher werkt handelingsgericht middels: signalering, diagnostiscering, remediering en evaluatie. Er wordt dus hulp geboden n.a.v. de hulpvraag. Vervolgens wordt een handelingsplan gemaakt en een behandeltermijn afgesproken. Gedurende een vooraf afgesproken termijn vindt individuele begeleiding plaats, waarbij doelgericht en intensief wordt gewerkt. Aan het einde van de periode wordt geëvalueerd en besloten of de RT kan worden gestopt of nog een periode wordt verlengd.

De Remedial Teacher leert het kind vaardigheden aan om met zijn leerprobleem of stoornis om te gaan. Het doel is ervoor te zorgen dat het kind op zijn of haar eigen school kan blijven. De Remedial Teacher werkt samen met school en ouders. Aan school wordt alleen na goedkeuring van de ouders informatie verstrekt.